دنیای آینده - واقعیت مجازی

دنیای آینده - واقعیت مجازی

  واقعیت مجازی (virtual reality) در واقع به محیط تعاملی میان انسان و دنیای مجازی که تا حد ممکن به دنیای واقعی شبیه باشد گفته میشود . ...
دنیای آینده - اینترنت اشیا

دنیای آینده - اینترنت اشیا

عبارت اینترنت اشیا برای اولین بار توسط کوین اشتون در سال 1999 مطرح گردید. اینترنت اشیا در واقع به مفهومی اشاره دارد که در آن تمام اشیا و وسایل به واسطه اینترنت با هم در ارتباط اند و در حال انتقال داده و اطلاعات از طریق اینترنت هستند. در واقع زندگی در دنیای آینده بدون اینترنت اشیا امکان پذیر نخواهد بود . تمام وسایل و اشیا همواره در حال انتقال اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها و ...
آیفون 7 و باز هم شایعات

آیفون 7 و باز هم شایعات

                          با توجه به اینکه تا عرضه آیفون 7 نزدیک به 4 ماه باقی مانده نمی توان به اطلاعات فاش شده درباره آیفون 7 که البته ماهیت شایعه دارند اعتماد کرد ولی تجربه ثابت کرده که برخی از این شایعات که درباره گجتها پیش از عرضه آنها در فضای مجازی انتشار می یابد درست از آب در می آید .   ...
دنیای آینده-خودروهای خودران

دنیای آینده-خودروهای خودران

در حال حاضر شاهد پیشرفت های شگرفی در صنعت حمل و نقل می باشیم . از جمله این پیشرفت ها ظهور خودرو های خودران می باشد . البته حرف و حدیث پیرامون کار آمدی آنها زیاد است و هر از گاهی شاهد تصادف برخی از آنها می باشیم .     ...