دنیای آینده - اینترنت اشیا

دنیای آینده - اینترنت اشیا

عبارت اینترنت اشیا برای اولین بار توسط کوین اشتون در سال 1999 مطرح گردید. اینترنت اشیا در واقع به مفهومی اشاره دارد که در آن تمام اشیا و وسایل به واسطه اینترنت با هم در ارتباط اند و در حال انتقال داده و اطلاعات از طریق اینترنت هستند. در واقع زندگی در دنیای آینده بدون اینترنت اشیا امکان پذیر نخواهد بود . تمام وسایل و اشیا همواره در حال انتقال اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها و ...
اسفناج ارزان ولی پر خاصیت

اسفناج ارزان ولی پر خاصیت

   اسفناج دارای ویتامین B3 زیادی است و بنابراین دارویی خوب برای برطرف کردن بیماری پلاگر است.   ...
بادگیر های ایرانی

بادگیر های ایرانی

  از گذشته در مناطق گرم ایران برای خنک کردن خانه ها و ساختمان ها از بادگیر یا کولر طبیعی استفاده می کردند.           ...