» » ارژنگ امیر فضلی
ارژنگ امیر فضلی در حالا خورشید با موهای سپیدش - ویدیو کلیپ جدید

ارژنگ امیر فضلی در حالا خورشید با موهای سپیدش - ویدیو کلیپ جدید

 مهمان امروز (27 آبان 1395) برنامه حالا خورشید، ارژنگ امیر فضلی بود. ارژنگ امیر فضلی در حالا خورشید از اینکه انقدر کم کار شده است، گفت. ارژنگ امیر فضلی همچنین از سختی کارگردانی و پر مسئولیت بودن این کار گفت و این را گفت که از دبیرستان با داوود اسدی دوست صمیمی بوده است و از آن موقع چیز های طنز را خارج می کرده است و آنها را اجرا می کرده است و داریوش کاردان اولین بار در ...