اسفناج ارزان ولی پر خاصیت

اسفناج ارزان ولی پر خاصیت

   اسفناج دارای ویتامین B3 زیادی است و بنابراین دارویی خوب برای برطرف کردن بیماری پلاگر است.   ...