بهاره رهنما در دورهمی - ویدیو کلیپ جدید

بهاره رهنما در دورهمی - ویدیو کلیپ جدید

  بهاره رهنما: خوشحالی مردم خوشحالم می کند. در نسل جدید تنبلی رو به افزایش است. یک دوره ای افسردگی داشتم. تو جامعه ما نمیشود نقاب نداشته باشی و هرکسی هر روز نقاب خود را می زند. خیلی مهربان هستم تا موقعی که کسی سر به سرم نذاشته و منو ناراحت نکرده. از فضای بسته می ترسم، زمانی که از تونل توحید می گذشتم از ترس ذکر می خواندم که سریعتر از تونل خارج شوم. تنها چالشی که از پس آن ...