بازیگر مجید دلبندم در حالا خورشید - ویدیو کلیپ جدید

بازیگر مجید دلبندم در حالا خورشید - ویدیو کلیپ جدید

  در برنامه امروز (18 آبان 1395) حالا خورشید و در قسمت خیلی دور خیلی نزدیک، پای صحبت بهراد خرازی می نشینیم. بهراد خرازی که سالهاست از او خبری نیست و با مجموعه های سیب خنده و مجید دلبندم همه او را به خاطر دارند از شروع فعالیتش در تلویزیون گفت. بهراد خرازی در حالا خورشید، این مطلب را گفت که چرا بعضی از عروسک ها موفق می شوند و بعضی از آنها موفق نمی شوند. بهراد خرازی در ...