دنیای آینده-خودروهای خودران

تاریخ: 23 اردیبهشت 1395, 01:36
دنیای آینده-خودروهای خودران
در حال حاضر شاهد پیشرفت های شگرفی در صنعت حمل و نقل می باشیم . از جمله این پیشرفت ها ظهور خودرو های خودران می باشد . البته حرف و حدیث پیرامون کار آمدی آنها زیاد است و هر از گاهی شاهد تصادف برخی از آنها می باشیم .     ...
دسته بندی : تکنولوژی جدید
ادامه مطلب