از هیچکس کینه به دل نگیرید

تاریخ: 17 بهمن 1395, 23:15
از هیچکس کینه به دل نگیرید
وقتی از کسی رنجش و کینه ای به دل میگیرید، درحقیقت برده او می شوید، او افکار شما را تحت کنترل خود می گیرد، اشتهای شما را از بین می برد، آرامش ذهن و نیات خوب شما را می رباید و لذت کار کردن را از شما می گیرد، اعتقادات شما را از بین می برد و مانع از استجابت دعاهای شما می گردد، او آزادی فکر را از شما می گیرد و هر کجا که می روید برایتان مزاحمت ایجاد می کند، هیچ راهی برای فرار از او ندارید، تا زمانی که ...
دسته بندی : موفقیت
ادامه مطلب

راز موفقیت / قانون جذب - قسمت 1

تاریخ: 27 اردیبهشت 1395, 12:41
راز موفقیت / قانون جذب - قسمت 1
هر چیزی که در زندگی شما رخ می دهد، خودتان به سمت خود جذب کرده اید. ...
دسته بندی : موفقیت
ادامه مطلب

اعتماد به نفس - قسمت 2

تاریخ: 25 اردیبهشت 1395, 10:17
اعتماد به نفس - قسمت 2
اعتماد بنفس اساس موفقیت ها و پیروزی های بزرگ است. خیلی ها تصور می کنند توانایی لازم جهت انجام امور و رسیدن به اهداف خود را ندارند ...
دسته بندی : موفقیت
ادامه مطلب

اعتماد به نفس - قسمت 1

تاریخ: 21 اردیبهشت 1395, 11:05
اعتماد به نفس - قسمت 1
توانایی و خلق هر چیزی که در زندگی به آن نیاز داریم. توانایی و قدرتی که در یکایک ما وجود دارد و ابزاری قوی برای تغییر مثبت شرایط زندگی ما می باشد.   ...
دسته بندی : موفقیت
ادامه مطلب