دانلود مقاله با موضوع تعمیرات و نگهداری

تاریخ: 6 خرداد 1395, 12:51
دانلود مقاله با موضوع تعمیرات و نگهداری
  ...
دسته بندی : کسب و کار / مدیریت
ادامه مطلب

کار آفرینی - قسمت 2

تاریخ: 5 خرداد 1395, 10:02
کار آفرینی - قسمت 2
    کار آفرینی باعث می شود که افراد یک فعالیت جدید را شروع کنند و یا یک فعالیت را گسترش و توسعه دهند. بحث کار آفرینی بسیار با اهمیت و حیاتی می باشد، بطوری که رشد آن باعث تحول اساسی در اقتصاد ملی یک کشور خواهد شد. یک کار آفرین با شناسایی به هنگام فرصت های اقتصادی و ارایه یک ایده جدید و با قبول ریسک، محصول و خدمت جدیدی را ارایه می کند. با ایجاد این خدمات به رفع نیاز مردم و جامعه در آن ...
دسته بندی : کسب و کار / کارآفرینی
ادامه مطلب

مدیریت استراتژیک - قسمت 1

تاریخ: 27 اردیبهشت 1395, 12:17
مدیریت استراتژیک - قسمت 1
ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋي در ﺣﻮزه مدیریت نخست ﺑﻪ دﻫﻪ 50 ﻣﻴﻼدي ﺑﺎز می ﮔﺮدد. اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم، ﺑﺮآورﻧﺪه هماهنگی ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮوﻧﻲ آن اﺳﺖ. ...
دسته بندی : کسب و کار / مدیریت
ادامه مطلب

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت سال 95

تاریخ: 25 اردیبهشت 1395, 15:36
دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت سال 95
برای دریافت سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت سال 95 به ادامه مطلب مراجعه کنید.   ...
دسته بندی : کسب و کار / مدیریت
ادامه مطلب