قسمت هفدهم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

قسمت هفدهم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

  قسمت هفدهم ستاره ایرانی امروز (2 آذر 1395) از برنامه حالا خورشید پخش شد. در این قسمت ابتدا فردی بود که با موتورش بر روی تپه ی خاکی کاری جالب انجام می داد و سپس فردی بود که ماکت یک خانه ی روستایی را به زیبایی ساخته بود و سپس فردی بود که با صدای بسیار زیبایی حالا خورشید روبرومه را می خواند و در نهایت فردی بود که با خودکار، صدای سازهای کوبه ای را در می آورد و در انتها فردی ...
قسمت شانزدهم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

قسمت شانزدهم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

  قسمت شانزدهم ستاره ایرانی امروز (17 آبان 1395) از برنامه حالا خورشید پخش شد. در این قسمت حالا خورشید استعداد های جالب توجه و زیبایی وجود داشت. در ابتدا پسری بود که تمام روزهای سال های اخیر را به صورت تقویم گویا می توانست با روز هفته و تاریخ آن بگوید، در ادامه خانمی بود که کمی ناتوانی جسمی داشت و با پاهایش کارهای سختی مانند خوشنویسی و قالیبافی انجام می داد و در ادامه این ...
قسمت چهاردهم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

قسمت چهاردهم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

  قسمت چهاردهم ستاره ایرانی امروز (11 آبان 1395) در برنامه حالا خورشید پخش شد. در ادامه شما را به دیدن ویدیو کلیپ جدید "قسمت چهاردهم ستاره ایرانی" دعوت می نماییم.       ...
قسمت یازدهم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

قسمت یازدهم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

  قسمت یازدهم ستاره ایرانی که امروز (9 آبان 1395) از برنامه حالا خورشید پخش شد. در ادامه شما را به دیدن ویدیو کلیپ جدید "قسمت دهم ستاره ایرانی" دعوت می نماییم.    ...
قسمت دهم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

قسمت دهم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

  قسمت دهم ستاره ایرانی که امروز (8 آبان 1395) از برنامه حالا خورشید پخش شد، ابتدا پسری بود که محاسبات را به طورت خاصی به زبان انگلیسی انجام می داد و فردی از اصفهان بود که با سر انگشتش، خوشنویسی می کرد. در ادامه شما را به دیدن ویدیو کلیپ جدید "قسمت دهم ستاره ایرانی" دعوت می نماییم.        ...
قسمت نهم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

قسمت نهم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

  قسمت نهم ستاره ایرانی روز چهارشنبه (5 آبان 1395) از برنامه حالا خورشید پخش شد. در ادامه شما را به دیدن ویدیو کلیپ جدید "قسمت نهم ستاره ایرانی" دعوت می نماییم.   ...
قسمت هشتم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

قسمت هشتم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

  قسمت هشتم ستاره ایرانی، امروز (4 آبان 1395) پخش شد. در این قسمت ستاره ایرانی، برادران کم سن و سالی هستند که جدول مندلیف را حفظ هستند و کسی که ماکت تریلی را به شیوه زیبایی ساخته است. در ادامه فردی است که خودرو های چوبی و فلزی ساخته است که قابل حرکت می باشد. در پایان نیز بر روی کلیپی از رضا رشید پور صداگذاری شده است که دیدن آن خالی از لطف نیست. در ادامه شما را به دیدن ...
قسمت هفتم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

قسمت هفتم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

  در این قسمت ستاره ایرانی، دانش آموزی که وسیله ای جالب ساخته و فردی که دندان های پر قدرتی دارد. در ادامه شما را به دیدن ویدیو کلیپ جدید "قسمت هفتم ستاره ایرانی" دعوت می نماییم.   ...
قسمت ششم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

قسمت ششم ستاره ایرانی - ویدیو کلیپ جدید

  امروز در برنامه حالا خورشید، قسمت ششم ستاره ایرانی پخش شد. در ادامه شما را به دیدن ویدیو کلیپ جدید " قسمت ششم ستاره ایرانی" دعوت می نماییم.       ...