سازنده عروسک های مخمل، زیزیگولو و کپل در خندوانه - ویدیو کلیپ جدید

سازنده عروسک های مخمل، زیزیگولو و کپل در خندوانه - ویدیو کلیپ جدید

  مهمان دیشب (7 شهریور 1395) برنامه خندوانه، عادل بزدوده بود. عادل بزدوده که سازنده بسیاری از عروسک های ایرانی از جمله زیزیگواو و مخمل است در برنامه دیشب خندوانه از سختی های این کار گفت و گفت که تاریخ ساختن سر عروسک کپل را نوشته است. در ادامه شما را به دیدن ویدیو کلیپ جدید "سازنده عروسک های مخمل، زیزیگولو و کپل در خندوانه" دعوت می نماییم.     ...