آخرین پند مختار - ویدیو کلیپ جدید

تاریخ: 14 آبان 1395, 23:15
آخرین پند مختار - ویدیو کلیپ جدید
  دنیا با همه ی زیبایی و عظمتش، روزی خواهد مرد و خورشید و ستارگان با همه ی فروغشان تاریک خواهند شد. کوه ها با تمام بلندا و غرورشان، فرو خواهند ریخت و آبی دریاها کدر شده و آبشان به جوشش در خواهد آمد و سبزی جنگل ها به سرخی خواهد گرایید چونان آهن گداخته در کوره. در چنان هنگامه ای آدمی مورچه ای را ماند که آب در خانه اش افتاده و او آسیمه سر در پی مأمنی می دود، می دود، می دود و کجاست جنت الماوا و ...
دسته بندی : ویدیو / سینمایی
ادامه مطلب