عاقبت طمع کردن در این فیلم کوتاه، مشخص است - ویدیو کلیپ جدید

عاقبت طمع کردن در این فیلم کوتاه، مشخص است - ویدیو کلیپ جدید

  در این فیلم کوتاه، ابتدا با مردی روبرو می شویم که در اتاقی تنها مشغول کپی گرفتن است و مشخص است که همه همکاران او رفته اند و او همچنان مشغول کار است. در ادامه او با برگه ای مواجه می شود که باعث می شود، او چهره ای دیگر از خود را به نمایش بگذارد. در ادامه شما را به دیدن ویدیو کلیپ جدید "عاقبت طمع کردن در این فیلم کوتاه، مشخص است" دعوت می نماییم.   ...