» » محمدرضا شفیعی کدکنی
به کجا چنین شتابان با صدای شاعرش - ویدیو کلیپ جدید

به کجا چنین شتابان با صدای شاعرش - ویدیو کلیپ جدید

  به مناسبت زادروز استاد محمدرضا شفیعی کدکنی که روز 19 مهر می باشد، می خواهیم معروفترین شعر این شاعر را با صدای دلنشین خودش تقدیم شما کنیم. در ادامه شما را به دیدن ویدیو کلیپ جدید "به کجا چنین شتابان" دعوت می نماییم.   به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید - دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟ - همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم به ...