قانون جذب - قسمت 2

تاریخ: 30 اردیبهشت 1395, 10:32
قانون جذب - قسمت 2
افراد ثروتمند به فراوانی و ثروت می اندیشند و تمام فکر خود را معطوف آن کرده پس ثروت را به خود جذب می کنند ...
دسته بندی : موفقیت
ادامه مطلب