محمد بهترین هوادار نساجی قائمشهر - ویدیو کلیپ جدید

محمد بهترین هوادار نساجی قائمشهر - ویدیو کلیپ جدید

  محمد بهترین هوادار نساجی قائمشهر است، او نابینا است و به کمک عادل به ورزشگاه می رود و عادل بازی را برای او گزارش می کند. در ادامه شما را به دیدن ویدیو کلیپ جدید "محمد بهترین هوادار نساجی قائمشهر" دعوت می نماییم.   ...