دلبری کردن پوریا پورسرخ در دورهمی - ویدیو کلیپ جدید

دلبری کردن پوریا پورسرخ در دورهمی - ویدیو کلیپ جدید

  مهمان امشب (26 تیر ماه 1395) برنامه دورهمی، پوریا پورسرخ بود. پوریا پورسرخ در دورهمی از پاستوریزه بودنش صحبت کرد و از خاطرات بازیگری اش گفت و اینکه در سریال سقوط آزاد در یک سکانس که بدلکار باید اجرا می کرده خودش نقش را ایفا کرده است. پوریا پورسرخ در این دورهمی به دلبری کردن پرداخت و از احساس خوشبختی و رضایتش از زندگی اش گفت. در ادامه پوریا پورسرخ متوجه شد که صفحه ...