دیاتوم ها - موجودات میکروسکوپی شگفت انگیز

تاریخ: 31 اردیبهشت 1395, 11:08
دیاتوم ها - موجودات میکروسکوپی شگفت انگیز
  دیاتوم ها موجودات تک سلولی بسیار ریزی هستند که در آب زندگی می کنند. در گروه آغاریان قرار گرفته و فتوسنتز کننده اند. ظاهری باور نکردنی و زیبا دارند که در عکس های زیر که با میکروسکوپ گرفته شده است، به نمایش می گذاریم.         ...
دسته بندی : سرگرمی / عکس
ادامه مطلب