ماه عسل 95 - هرکول آسیا - ویدیو کلیپ جدید

ماه عسل 95 - هرکول آسیا - ویدیو کلیپ جدید

  حیدر زاکری که 103 سال سن دارد، هر روز به زورخانه می رود و شعر می سراید، او از راز سلامتی اش می گوید. در این گفتگو، خواهرزاده حیدر زاکری او را همراهی می کرد. البته خواهر زاده ایشان از حال و احوال ایشان بی خبر بوده است. شما را به دیدن این کلیپ دعوت می نماییم     ...